Regulamin

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.abchaccp.com, prowadzonym przez firmę:

AGRO ADVICE Jakub Wilk

ul. Juliusza Słowackiego 106, bl. 2C, m. 77
97-300 Piotrków Trybunalski
 

NIP 771-229-90-97

Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej: 1287/2009.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT.

5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Przy zamówieniu powyżej 400 zł netto wysyłka jest darmowa.

6. Możliwe są następujące formy płatności:  

  1. Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
  2. Przelewem - rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego lub na życzenie klienta fakturę pro-forma. Po zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu towar pakujemy i wysyłamy.
  3. Gotówką - zapłata przy odbiorze osobistym.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu. Podane kwoty są cenami brutto.

7. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, a ich realizacja trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Przybliżony czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych) wynosi 2-3 dni. Jest to czas jaki potrzebujemy na przygotowanie przesyłki.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

Przesyłki są dostarczane w ciągu ok. 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z dokumentem zakupu i ewentualnymi oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres: AGRO ADVICE Jakub Wilk, Strzelce 7, 26-341 Mniszków.

9. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania zgłaszającego reklamacje i poinformuje o wskazanym sposobie załatwienie reklamacji Klienta do 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

Przyjmujemy wyłącznie reklamacje towarów zakupionych w naszym sklepie. Nie przyjmujemy towarów nie zakupionych w punktach sprzedaży firmy AGRO ADVICE Jakub Wilk.  

10. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

12. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca z  2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

 

1) ..................................................                              (2) .................................................., (3) ..............................

    ..................................................                                                 miejscowość                                 data

    ..................................................  

dane klienta (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres)

 

 

AGRO ADVICE Jakub Wilk 

ul. Juliusza Słowackiego 106, bl. 2C, m. 77  

97-300 Piotrków Trybunalski

 

 

                                        OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

odstępuję od umowy (nr paragonu lub faktury) nr (4) .............................. zawartej dnia (5) .............................. w (6) .................................................. .

W ramach realizacji umowy (zamówienia), otrzymałem produkt/produkty (oznaczenie modelu):

(7) ......................................................................................................................................................   .

Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu.

Zwracany produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, musi być zapakowany jak w momencie dostawy. Produkt należy zwrócić wraz z dowodem zakupu oraz gwarancją przesyłając go na własny koszt do firmy AGRO ADVICE Jakub Wilk na adres: Strzelce 7, 26-341 Mniszków. W przypadku zakupu na fakturę należy dołączyć gwarancję oraz kopię faktury, na podstawie której zostanie wystawiona faktura korygująca.

Proszę o zwrot kwoty (8) .............................. zł (słownie ....................................................................................................) przelewem bankowym na podany poniżej numer konta:

Imię i Nazwisko Klienta: (9) ....................................................................................................

Adres Klienta: (10) ....................................................................................................

Numer konta bankowego Klienta: (11) ....................................................................................................

Adres E-mail: ....................................................................................................

Telefon kontaktowy: ....................................................................................................

UWAGI KLIENTA : ......................................................................................................................................................

 

Uwaga: Dla terminowego przeprowadzenia procedury zwrotu pola oznaczone (1) do (11) muszą zostać wypełnione.

 

 

                                                                                                                                          .........................................

                                                                                                                                          czytelny podpis Klienta

 

Zgodnie z Ustawą "O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r." (Dz.U. Nr 133 poz. 883), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obsługi procedury zwrotu przez firmę AGRO ADVICE Jakub Wilk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klient powinien odesłać towar na koszt własny, należycie zapakowany, nieużywany (nie noszący jakichkolwiek śladów użytkowania) w terminie 10 dni od jego otrzymania . Po otrzymaniu zwróconego towaru, sklep zobowiązuje się przelać kwotę zakupu na konto klienta, pomniejszoną o koszty przesyłki.

13. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

14. W przypadku braku dopełnienia wszystkich formalności do 5 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.

Powered By YOURPAGE
AGRO ADVICE Jakub Wilk © 2023